Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Camera hành trình có thể phát hiện tài xế đang nhắn tin khi đang lái xe

Hệ thống quan sát thông minh của Movidius giúp xác định các hành vi của đối tượng chuẩn xác
Hệ thống camera hành trình thông minh trong ngày mai sẽ phân tích được hành vi con đứa ở các tình huống cụ thể, dễ dàng phát hiện tài xế đang nhắn tin khi đang tài xế và đưa ra những cảnh báo phù hợp.
Theo The Verge, hãy hình dong một camera an ninh có thể hiểu và phân tích những cảnh chụp được. Camera này có thể nhận ra những người để quên hành lý ở sân bay và gửi ra thông tin hoặc phát hiện lái xe đang nhắn tin thay vì cần nhìn phải vào đường đi, và truyền vận tải thông tin này cho các cơ quan thực thi pháp luật để gửi vé phạt đến nhà.

Hệ thống giám sát thông minh của Movidius
Đây hoàn toàn là một viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai, đó là kỹ thuật bảo mật tiên tiến được hậu thuẫn bởi Movidius, một hãng đóng gói chip chuyên về trí thông minh nhân tạo và hãng này gần đây đã được Intel mua lại.
Movidius cũng nhấn mạnh rằng có nhiều việc xử lý và phân tích hình ảnh có thể được thực hiện trên các thiết bị, nhưng số lượng dữ liệu cần phải được truyền đến máy chủ trung tâm hoặc nhà điều hành thì nhỏ hơn nhiều.
Một camera giám sát thông minh chỉ cần bộc bạch clip ngắn khi nó phát hiện một mối đe dọa nghiêm trọng hoặc xác định một vấn đề mà đòi hỏi phải can thiệp bằng tay thay vì gửi đi một lượng dữ liệu video liên tục và dông dài.
Tuy nhiên, camera bảo vệ với mức độ thông minh cao cũng có những cũng đáng lo ngại như có thể bị tin tặc lợi dụng để quan sát con người.

1 nhận xét: