Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Những loại xe nào cần phải lắp thiết bị quan sát hành trình

Quy định về việc lắp thiết bị giám sát hành trình cho xe ô tô kinh doanh vận chuyển ở nước ta đã được khởi đầu thực hành lần trước tiên từ ngày 01/01/2011. Việc lắp thiết bị giám sát hành trình cho các loại xe ô tô kinh doanh chuyển vận sẽ góp phần rất nhiều cho việc quản lý và điều hành của BGTVT đối với các loại xe tải trên địa bàn cả nước. Theo Điều 14 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định các đối tượng xe sau đây phải lắp thiết bị quan sát hành trình.
1. Các xe đã có hiệu lực phải lắp thiết bị giám sát hành trình 
– Xe ô tô kinh doanh chuyên chở hành khách
– Xe ô tô kinh doanh chuyên chở hàng hóa bằng công – ten – nơ
– Xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải 
– Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa
2. Đối với những loại xe chưa được lắp đặt thiết bị quan sát hành trình
Đối với những xe trước khi Nghị định 86/2014/NĐ-CP có hiệu lực thì việc cài đặt thiết bị giám sát hành trình được thực hành theo lộ trình sau đây:
– Trước ngày 01/07/2015 đối với xe Taxi, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải 
– Trước ngày 01/01/2016 đối với xe ô tô kinh doanh tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 10 tấn trở lên
– Trước ngày 01/07/2016 đối với xe ô tô kinh doanh chuyển vận hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn
– Trước ngày 01/01/2017 đối với xe ô tô kinh doanh chuyên chở hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn
– Trước ngày 01/01/2018 đối với xe ô tô kinh doanh tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn
3. nghĩa vụ của đơn vị kinh doanh chuyển vận
lắp đặt thiết bị quan sát hành trình trên các phương tiện của tổ chức theo quy định.
+ Duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo truyền dẫn và cung cấp đầy đủ, chuẩn xácliên tiếp các thông tin bắt buộc theo quy định từ thiết bị giám sát hành trình trong suốt quá trình phương tiện tham dự giao thông.
+ Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào software xử lý dữ liệu từ thiết bị hành trình của các xe thuộc doanh nghiệp cho cơ quan quản lý quốc gia có thẩm quyền.
+ Cập nhật, lưu trữ có hệ thống các thông báo bắt buộc tối thiểu 01 năm.
Như vậy, đến hết 2017, toàn bộ các xe có đăng ký kinh doanh chuyển vận đều phải lắp thiết bị giám sát hành trình.
ngoài ra , đối với các xe con (xe cá nhân) tham dự kinh doanh vận tải UBER và Grab Taxi đều phải lắp thiết bị camera hành trình. Quy định do UBER và Grab Taxi đưa ra và đây là điều kiện bắt buộc để được tham dự kinh doanh chuyên chở kiểu mới với 2 đơn vị này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét